Log in er afbrudt
Luk
Fejl i log in
Luk
Mangler log in
Luk
Log in lykkedes
Fejl i log in
Produktet er lagt i indkøbskurven
Signeringsprocessen er afbrudt
Signeringen lykkedes

Hvidvask

Ifølge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask skal banker sikre sig, at de transaktioner, som banken gennemfører, er lovlige og ikke har tilknytning til nogen strafbar lovovertrædelse. Loven indebærer, at bankpersonalet er forpligtet til at stille spørgsmål om visse transaktioner og fra tid til anden må bede om legitimation for at sikre sig, hvem der udfører transaktionen.

Loven omfatter foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og bygger på et EU-direktiv. Reglerne berører stort set hele Europa og omfatter ud over banker bl.a. livforsikringsselskaber, valutavekslere, advokater, ejendomsmæglere og revisorer samt sådanne udenlandske virksomheder med filialer i Danmark.

Hvordan påvirkes du som kunde af reglerne?
Resurs Bank skal foretage en vurdering af bankens risiko for, at banken anvendes til hvidvask eller terrorfinansiering. Det er derfor nødvendigt for Resurs Bank at have godt kendskab til sine kunder og disses forretninger, når forretningsrelationen påbegyndes.

Hvis du vil være kunde hos Resurs Bank, kan det være nødvendigt at besvare nogle spørgsmål, så vi kan forstå dit formål med og behovet for vores banktjenester. Det er obligatorisk at legitimere sig, hvis du vil være kunde. Legitimationskravet gælder også ved visse løbende transaktioner. Alle spørgsmålene stilles som følge af kravene i hvidvasklovgivningen, og al kundeinformation behandles fortroligt. Bankhemmeligheden gælder således som hidtil.

Som erhvervskunde skal du både legitimere virksomheden ved at udlevere udskrift fra Erhvervsstyrelsen og vedtægter for selskabet samt dokumentation for de fysiske personer (reelle ejere) bag virksomheden. Herudover kan Resurs Bank stille spørgsmål om ejerforholdene, f.eks. hvem der kontrollerer mindst 25 % af selskabet.

Resurs Banks revisorer kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med, at de gennemfører interne kontroller hos os. Oplysningerne kan ikke bruges hverken til rådgivning eller markedsføring.Vi videregiver desuden de oplysninger, som loven kræver om hvidvask og terrorfinansiering.

Her finder du yderligere oplysninger fra Finansrådet om hvidvask. http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Hvidvask.aspx

Supremecard.dk bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af vores hjemmeside. Når du klikker ok accepterer du vores brug af cookies.